Logo VWC Overbetuwe

Voor organisaties

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Een vrijwilliger die schade veroorzaakt is verplicht die schade te vergoeden. Dit geldt ook voor organisaties. Ook organisaties kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade die ze veroorzaken.

Alcoholwet - schenken en verkopen van alcohol

Alcoholwet - schenken en verkopen van alcohol

Organisaties en personen die alcoholhoudende dranken schenken/verkopen hebben een aantal wettelijke verplichtingen, zoals een vergunning en een inschrijving in een Register. En voor vrijwilligers: het volgen van een instructie verantwoord alcohol schenken.

BSN en kopie identiteitsbewijs

BSN en kopie identiteitsbewijs

Mag je als organisatie het Burger Service Nummer van vrijwilligers vragen en noteren? En hoe dat dan zit met een kopie van het paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Meestal is het antwoord 'nee'. Hoe zit het in elkaar?

BTW, Belasting Toegevoegde Waarde

BTW, Belasting Toegevoegde Waarde

Wanneer moet je BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) afdragen en in rekening brengen?

Extra inkomsten voor organisaties

Extra inkomsten voor organisaties

Naast inkomsten uit het lidmaatschap, subsidies en fondsen zijn er meer mogelijkheden voor organisaties om (extra) inkomsten te hebben. Je kunt daarbij denken aan sponsoring, organiseren van grote evenementen (braderieën, popconcerten of sportevenementen) en kansspelen.

Giften (schenken)

Giften (schenken)

In de Geefwet wordt onderscheid gemaakt tussen ANBI’s en SBBI’s. Het grote verschil is dat een gift aan een ANBI aftrekbaar is voor de giftgever. Giften aan SBBI’s zijn alleen aftrekbaar als het gaat om periodieke giften die bij de notaris zijn vastgelegd.

Gratis VOG

Gratis VOG

Op de pagina's van In Veilige Handen staat alle informatie over Gratis VOG, Sociale Veiligheid, Vertrouwenscontactpersoon, alle trainingen die de NOV-experts Sociale Veiligheid organiseren en nog veel meer.

Verzekeringen

Verzekeringen

Vrijwilligerswerk kan risico’s met zich meebrengen. Daarom is het belangrijk dat vrijwilligers goed verzekerd zijn, zodat zij niet hoeven op te draaien voor de financiële gevolgen van schade. In bepaalde gevallen kunnen vrijwilligersorganisaties financieel aansprakelijk gesteld worden voor schade.

Vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligersvergoeding

De vrijwilligersvergoeding is geen betaling voor het doen van vrijwilligerswerk. Het is bedoeld als vergoeding van alle door de vrijwilliger gemaakte onkosten in verband met het vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk en Uitkeringen

Vrijwilligerswerk en Uitkeringen

Mensen met een uitkering mogen in principe vrijwilligerswerk doen. Maar voor de overheid heeft betaald werk altijd voorrang op vrijwilligerswerk.

Werving van vrijwilligers

Werving van vrijwilligers

Voldoende vrijwilligers is voor elke organisatie een belangrijke basis om je doelen te realiseren. Het betrekken van nieuwe of andere vrijwilligers vraagt tijd en aandacht. Via de onderstaande link je meer informatie over hoe je nieuwe vrijwilligers kunt interesseren voor jouw organisatie. Van praktische tips en inspirerende aanpak tot leuke video’s. Welke ga jij gebruiken?

Begeleiden van vrijwilligers

Begeleiden van vrijwilligers

Als we eenmaal de juiste vrijwilligers hebben binnen gehaald, hoe zorgen we er dan voor dat die zich blijven inzetten voor onze organisatie? Een kleiner verloop zorgt er immers ook voor dat je minder op zoek moet naar nieuwe vrijwilligers. De uitdaging is om de vrijwilligers tevreden te krijgen en houden om het werk voor de vrijwilliger zo boeiend te houden, dat hij niet opstapt. Een goede begeleiding speelt daarbij een belangrijke rol.

Belonen en waarderen van vrijwilligers

Belonen en waarderen van vrijwilligers

Het is belangrijk om vrijwilligers te waarderen en belonen voor hun inzet. Dat kan op verschillende manieren. Het belangrijkst is om de belonings-, en waarderingsmiddelen goed af te stemmen op de motivatie, wensen en behoeften van de vrijwilliger.

Vrijwilligerswerk en leeftijd

Vrijwilligerswerk en leeftijd

Voor vrijwilligerswerk gelden dezelfde regels als voor betaald werk voor jongeren onder de 18 jaar. In dit artikel geven we je aandachtspunten bij het werken met vrijwilligers onder de 18 jaar. Er geldt geen maximumleeftijd voor vrijwilligers.

AVG (privacy regels)

AVG (privacy regels)

De AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, is van invloed op alles wat je (niet) hebt georganiseerd rond gegevens van leden, vrijwilligers, bezoekers en 'klanten'. Regel het goed.

Praktische informatie

Doe mee

Disclaimer

Adres

Bereikbaarheid en contact

Wil je contact met het Vrijwilligerssteunpunt Overbetuwe maak dan een afspraak of mail naar vspoverbetuwe@fortewelzijn.nl of bel. 085- 040 60 66.

Vrijwilligerswerk Gelderland

wij zijn onderdeel van vrijwilligerswerk gelderland. Samen met 8 andere organisaties helpen wij de omgeving.

bekijk alle organisaties →